Efter lång väntan, 9 månader och sex dar, närmare bestämt. Inte helt smärtfritt, men det går vi inte närmare in på. Lite sport ska de va! Så efter några oroliga dygn var vi ganska urlakade hela klanen. Dagen efter var det planerat igångsättning, om hon inte behagat komma ut självmant innan dess, och detta var 6:e Juni. Så för att inte ta udden av Sveriges nationaldag hade hon den goda smaken att välja en egen dag för sin ankomst.

Välkommen Holly Grahl. 🇸🇪